Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu 2011-2015

Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu 2011-2015

MỤC LỤC

Đề mục Nội dung Trang
PHẦN I. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP NHÀ NƯỚC  
1 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ANGOBIN VÀ SOMANIMM TỪ CÂY ĐƯƠNG QUY DI THỰC NHẬT BẢN (ANGELICA ACUTILOBA (SIEB. et ZUCC.) KITAG.)

Nguyễn Minh KhởiPhương Thiện Thương, Lê Kim Loan, Trịnh Thị Điệp, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Thị Phương và  cs.

17
2 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG UNG THƯ, CHỐNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ CÁC HOẠT CHẤT CÓ TÁC DỤNG CỦA HẠT CÂY NHỤC ĐẬU KHẤU VIỆT NAM (MYRISTICA FRAGRANS HOUTT.)

Phương Thiện ThươngHoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Chinh, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Khởi và cs.

20
3 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC THEO HƯỚNG BẢO VỆ GAN CỦA NẤM LINH CHI (GANODERMA LUCIDUM (CURTIS) P. KARST.) THU HÁI TỰ NHIÊN TẠI QUẢNG NAM, ĐÀ NẴNG VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NẤM LINH CHI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC

Đỗ Thị Hà, Lê Việt Dũng, Trần Minh Ngọc, Hoàng Thị Lề, Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Thị Bích Thu, Phạm Thị Thúy

22
4 SÀNG LỌC CÁC CÂY THUỐC VIỆT NAM THEO HƯỚNG DIỆT TẾ BÀO  UNG THƯ VÀ PHÂN LẬP CÁC HOẠT CHẤT ĐỂ NGHIÊN CỨU LÀM THUỐC CHỮA BỆNH

Phương Thiện ThươngNguyễn Minh Khởi, Trịnh Thị Điệp, Phạm Thanh Huyền, Đỗ Thị Phương, Phạm Thị Hồng Minh, Masao Hattori, Kenji Takeuchi, Fumiaki Ito

26
5 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT Ở QUY MÔ PILOT HỢP CHẤT LACTON TỪ CÂY XUYÊN TÂM LIÊN (ANDROGRAPHIS PANICULATA (BURM. F.) WALL. ex NEES) LÀM THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO PHỔI KHÁNG THUỐC

Trịnh Thị Điệp, Nguyễn Thượng Dong, Phạm Văn Thanh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Phương, Đỗ Thị Phương, Vũ Thị Vân Hồng, Nguyễn Thị Hồng Anh

29
6 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP CLOPIDOGREL BISULFAT LÀM THUỐC ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH TIM MẠCH

Nguyễn Văn Tài,  Nguyễn Thị Thu Trang, Đặng Ngọc Bích, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Đỗ Thị Phương, Lê Thị Xoan, Phan Thị Trang, Nguyễn Thị Hà, Vũ Đức Nam, Nguyễn Thị Huyền Trang

32
7 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG GOUT CỦA CÁC HOẠT CHẤT TỪ QUẾ CHI VIỆT NAM (CINNAMOMUM CASSIA (L.) J. PRESL)

Trần Minh Ngọc, Trần Việt Hùng, Nguyễn Trang Thúy, Đào Văn Đôn, Phạm Tuấn Anh

35
8 PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG CÁC SAPONIN CHÍNH TRONG SÂM VIỆT NAM THU HÁI Ở KON TUM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG VÀ SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

(Đề tài nhánh)

Trần Công Luận, Thế Vinh, Lâm Bích Thảo

37
9 KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA CAO SÂM VIỆT NAM TRỒNG (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.) TRÊN SỰ SUY GIẢM MỘT SỐ CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG MIỄN DỊCH GÂY BỞI STRESS CÔ LẬP

(Đề tài nhánh)

Nguyễn Thị Thu HươngChung Thị Mỹ Duyên, Dương Hồng Tố Quyên

39
PHẦN II. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP BỘ  
1 ĐIỀU TRA TỔNG THỂ VỀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DƯỢC LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2012

Nguyễn Minh Khởi, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Xuân Nam, Hoàng Văn Toán, Phan Văn Trưởng, Trần Thị Hồng Phương, Từ Việt Lan, Nguyễn Chiến Binh, Nguyễn Thanh Hương, Hứa Thanh Thủy, Phan Thúy Hiền, Trương Quang Lực, Lê Hùng Tiến và cs.

41
2 BẢO TỒN NGUỒN GEN VÀ GIỐNG CÂY THUỐC

Nguyễn Minh KhởiNguyễn Văn Thuận, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Văn Toán, Phan Văn Trưởng, Trần Văn Lộc, Lê Văn Giỏi, Nguyễn Phú Trí, Phạm Ngọc Khánh,  Đặng Quốc Tuấn, Lê Hùng Tiến, Tạ Quốc Vượng, Vũ Hoài Sâm, Tạ Như Thục Anh, Trần Công Luận, Trương Quang Lực, Vương Chí Hùng, Bùi Văn Thanh và cs.

43
3 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CẢI THIỆN KHẢ NĂNG HỌC, NHỚ VÀ BẢO VỆ THẦN KINH CỦA CÂY RAU ĐẮNG BIỂN (BACOPA MONNIERI (L.) WETTST.) THEO HƯỚNG LÀM THUỐC CHỮA BỆNH ALZHEIMER

Phạm Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Văn Tài, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Phượng, Phí Thị Xuyến, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Phương

46
4 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG VÀ BÀO CHẾ VIÊN NANG ĐIỀU TRỊ TRĨ BIO-HEMOTRI TỪ CÁC DƯỢC LIỆU DIẾP CÁ, TRẦN BÌ, ĐƯƠNG QUY DI THỰC VÀ NGHỆ ĐƯỢC TRỒNG Ở VIỆT NAM

Trần Minh Ngọc, Đỗ Thị Hà, Phương Thiện Thương, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Phan Thị Phượng

48
5 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ALENDRONAT LÀM THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH LOÃNG XƯƠNG

Nguyễn Văn Tài,  Phạm Văn Cường, Nguyễn Thế Hùng, Trần Việt Hùng, Nguyễn Bích Thu, Đỗ Thị Phương, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Lê Thị Xoan, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hà

50
6 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TỔNG HỢP  ANASTROZOL LÀM THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ

Nguyễn Văn Tài,  Lê Thị Xoan,  Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hà, Lê Sĩ Tùng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Huyền Trang

51
7 NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LOÀI NGŨ GIA BÌ HƯƠNG (ACANTHOPANAX GRACILISTYLUS W.W. SMITH) VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC

Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Thị Bích Thu, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Quỳnh Nga, Hoàng Văn Toán, Phan Văn Trưởng, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Phượng, Đỗ Thị Phương, Giang Lộc Thăng và cs.

53
8 NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG SA NHÂN TÍM (AMOMUM LONGILIGULARE T.L.WU) TRÊN ĐẤT SAU NƯƠNG RẪY THUỘC VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO TẠI MỘT SỐ XÃ Ở HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Văn Tập, Phạm Thanh Huyền, Lê Thanh Sơn, Ngô Đức Phương, Nguyễn Quỳnh Nga, Hoàng Văn Toán, Phan Văn Trưởng

55
9 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÙNG TRỒNG DƯỢC LIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN GAP SÂM BÁO (ABELMOSCHUS SAGITTIFOLIUS (KURZ) MERR.) VÀ HY THIÊM (SIGESBECKIA ORIENTALIS L.) TẠI THANH HÓA

Phạm Xuân Luôn, Đặng Quốc Tuấn, Trần Trung Nghĩa, Lê Chí Hoàn, Lê Hùng Tiến, Phạm Văn Cường

57
10 NGHIÊN CỨU TRỒNG 3 CÂY THUỐC BẢN ĐỊA: NGŨ GIA BÌ GAI, SÌ TO, HÀ THỦ Ô ĐỎ TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VÙNG CAO Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI

Phạm Thanh Huyền Lê Thanh SơnNgô Đức PhươngNguyễn Quỳnh NgaPhan Văn TrưởngHoàng Văn ToánNguyễn Xuân NamNguyễn Văn DânLê Thành NamLê Văn NhânLê Văn GiỏiNguyễn Thị PhươngHà Văn Quang và cs.

59
11 NGHIÊN CỨU DI THỰC VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH TRỒNG CÂY BAN (HYPERICUM PERFORATUM L.) LÀM NGUYÊN LIỆU CHIẾT XUẤT SẢN PHẨM CÓ HYPERICIN

Nguyễn Văn ThuậnNguyễn Thượng Dong, Bùi Thị Bằng, Nguyễn Thị Hòa, Trần Danh Việt, Nghiêm Tiến Chung, Đinh Văn Mỵ, Trịnh Thị Điệp, Trương Vĩnh Phúc, Nguyễn Thị Kim Bích, Nguyễn Thị Phương

61
12 NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG DI THỰC CÂY ĐAN SÂM (SALVIA MILTIORRHIZA BUNGE) NGUỒN GỐC TỨ XUYÊN – TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM

Ngô Quốc Luật, Nguyễn Trần Hy, Trần Danh Việt, Lê Khúc Hạo, Tạ Như Thục Anh, Đào Văn Núi, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Hương, Đặng Thị Hà, Phương Thiện Thương, Tạ Quốc Vượng

63
PHẦN III. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP ĐỊA PHƯƠNG  
1 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIN TRẠNG MỘT SỐ  LOÀI DƯỢC LIỆU CHÍNH CỦA TỈNH LẠNG SƠN

Nguyễn Minh Khởi, Hoàng Đình HoànPhạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga, Hoàng Văn Toán, Phan Văn Trưởng, Nguyễn Văn Dân, Lê Thành Nam, Ngô Tiến BìnhPhan Lạc Hoài ThanhHoàng Thanh Thuý, Bùi Thị Mẫn, Lại Thị Lý

67
2 NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU TỈNH HÀ GIANG

Phạm Thanh HuyềnNguyễn Quỳnh Nga, Hoàng Văn Toán, Phan Văn Trưởng, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Văn Dân, Lê Thành Nam, Hoàng Thị Chung, Giang Lộc Thăng và cs.

69
3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA VIÊN NANG CỨNG “RUVINTAT” TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID

Dương Thị Mộng Ngọc, Hà Thị Hồng Linh, Lý Bá Tước, Nguyễn Thị Thư, Bùi Thị Kim Hoa, Phan Thị Hòa, Trần Viết Hoàng và cs.

71
4 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH, CHỐNG OXY HÓA VÀ KHẢ NĂNG ĐỘC TẾ BÀO THỰC NGHIỆM CỦA NẤM LINH CHI ĐỎ (GANODERMA LUCIDUM (CURTIS) P. KARTS.) VÀ NẤM LINH CHI VÀNG (GANODERMA COLOSSUM (FR.) C.F. BAKER)

Nguyễn Thị Thu HươngTrương Thị Mỹ Chi, Ngô Quốc Hận, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Mai Thành Chung, Dương Nguyễn Duy Tuyền, Nguyễn Thái Hoàng Tâm

73
5 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KIỂU NỘI TIẾT TỐ SINH DỤC NỮ (ESTROGEN) CỦA DƯỢC LIỆU DÂM BỤT, CHÙM NGÂY, CÁT LỒI VÀ ÍCH MẪU

Nguyễn Thị Thu HươngĐỗ Minh Anh, Huỳnh Nhã Vân, Võ Trí Anh Thư, Nguyễn Thị Thanh Hải, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Đỗ Thị Phương

76
6 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HƯỚNG NỘI TIẾT TỐ SINH DỤC NAM (ANDROGEN) CỦA DƯỢC LIỆU BA KÍCH (MORINDA OFFICINALIS HOW.) VÀ NGŨ GIA BÌ (SCHEFFLERA SESSILIFLORA V. D. PHAN)

Trần Công Luận, Trần Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Mai Thanh Tâm, Đặng Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Hà Giang

79
7 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CÓ TÁC DỤNG LỢI MẬT, KÍCH THÍCH TIÊU HÓA, BẢO VỆ GAN TỪ LÁ VÀ NGHIÊN CỨU NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CÓ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN, TÁC DỤNG GIẢM ĐAU TỪ TINH DẦU QUẢ CÂY MÁC MẬT (CLAUSENA SANKI (PERR.) J.F. MOLINO)

Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Phượng, Đỗ Thị Phương, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Thị Khuyên, Phạm Như Thơ, Nguyễn Kim Bích, Nguyễn Thị Phương, Lê Kim Loan, Phan Thị Phượng, Trương Vĩnh Phúc

81
8 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHIẾT XUẤT CITROFLAVONOID TỪ VỎ QUẢ MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI CITRUS, HỌ RUTACEAE

Phương Thiện Thương Trịnh Thị Điệp, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Phương, Đinh Phương Liên và cs.

83
9 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH BÁN TỔNG HỢP TAXOTERE TỪ 10-DAB III

Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hà, Lê Thành Nghị, Phan Thị Trang, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phương Thiện Thương, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hà Ly

85
10 BƯỚC ĐẦU DI THỰC SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.) TẠI TAM ĐẢO  VĨNH PHÚC

Nguyễn Văn Thuận, Trần Thị Liên, Trần Danh Việt, Tạ Quốc Vượng

87
11 XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÂN GIỐNG, TRỒNG VÀ SƠ CHẾ NGŨ VỊ TỬ (SCHISANDRA SPHENANTHERA REHDER & E.H. WILSON)

Trần Thị LiênNguyễn Bá Hoạt, Tạ Như Thục Anh

89
12 XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TRỒNG ACTISO (CYNARA SCOLYMUS L.) TẠI HUYỆN SÌN HỒ THEO TIÊU CHUẨN GAP

Trần Thị Liên, Tạ Như Thục Anh, Dương Thị Phúc Hậu, Lê Văn Giỏi, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Nhữ Thu Nga, Nguyễn Thanh Lâm

91
PHẦN IV. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP CƠ SỞ  
1 ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOÀI CÂY THUỐC  Ở VIỆT NAM CÓ CÔNG DỤNG TƯƠNG TỰ NHƯ CÔNG DỤNG CỦA MẬT GẤU

Phạm Thanh HuyềnNgô Đức Phương, Nguyễn Quỳnh Nga, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Văn Dân, Nguyễn Tập, Nguyễn Xuân Hướng

94
2 ĐIỀU TRA PHÂN BỐ VÀ NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI TRICHOSANTHES, HỌ CUCURBITACEAE Ở VIỆT NAM

Phan Văn TrưởngPhạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Xuân Nam, Hoàng Văn Toán, Nguyễn Văn Dân, Lê Thành Nam

95
3 ĐIỀU TRA, THU THẬP MẪU VÀ NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI PARIS (HỌ TRILLIACEAE) Ở VIỆT NAM SỬ DỤNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHỈ THỊ PCR-RFLP

Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Văn KhiêmPhạm Thanh Huyền, Phan Văn Trưởng, Hoàng Văn Toán, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Văn Dân, Lê Thành Nam

96
4 ĐIỀU TRA PHÂN BỐ VÀ NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI LONICERA l., HỌ CAPRIFOLIACEAE Ở VIỆT NAM

Hoàng Văn ToánPhạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Xuân Nam, Phan Văn Trưởng,  Nguyễn Văn Dân, Lê Thành Nam

98
5 TRIỂN KHAI MÔ HÌNH GÂY VIÊM KHỚP THỰC NGHIỆM TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA THIÊN NIÊN KIỆN (HOMALOMENA OCCULATA (LOUR.) SCHOTT) VÀ TỨ BẠCH LONG (BLEPHARIS MADERASPATENSIS (L.) ROTH)

Nguyễn Thị Thu HươngBùi Phước Phú

99
6 TRIỂN KHAI MÔ HÌNH GÂY ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG CÁI BỊ GIẢM NĂNG SINH DỤC VÀ KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA CAO CHIẾT CỒN TỪ LÁ CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA LAMK.)

Nguyễn Thị Thu HươngHuỳnh Nhã Vân, Lê Quang Bình

101
7 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM VÀ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT TỪ CỎ BỜM NGỰA (POGONATHERUM CRINITUM  (THUNB.) KUNTH)

Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương

103
8 KHẢO SÁT MÔ HÌNH GÂY TĂNG ACID URIC MÁU TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Minh Triết, Lê Thị Minh Dung

104
9 TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ QUẢ ỔI

(PSIDIUM GUAJAVA L.)

Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Hoàng Minh, Huỳnh Ngọc Trung Dung

106
10 TRIỂN KHAI MÔ HÌNH GÂY LOÃNG XƯƠNG TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG CÁI BỊ GIẢM NĂNG SINH DỤC

Nguyễn Thị Thu HươngTrần Thị Thùy An, Huỳnh Nhã Vân

109
11 KHẢO SÁT TÁC DỤNG THEO HƯỚNG CHỐNG STRESS VÀ CHỐNG TRẦM CẢM CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ VÀ ĐỌT NON LẠC TIÊN TÂY (PASSIFLORA INCARNATA L.) DI THỰC TRỒNG TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thu HươngĐào Trần Mộng, Lê Hoàng Anh Phú

110

12

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ACID URIC HUYẾT CẤP VÀ TÁC DỤNG ỨC CHẾ ENZYM XANTHIN OXIDASE CỦA TANG CHI (RAMULUS MORI)

Nguyễn Thị Phượng,  Phạm Thị Nguyệt Hằng, Phí Thị Xuyến, Nguyễn Thị Khuyên, Phạm Như Thơ, Phạm Thanh Hà

112

13 TRIỂN KHAI MÔ HÌNH MÃN KINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT BUỒNG TRỨNG HAI BÊN CỦA CHUỘT NHẮT TRẮNG VÀ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA MẠN KINH TỬ (VITEX TRIFOLIA L.)

Phạm Thị Nguyệt Hằng, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Phượng, Phí Thị Xuyến

113
14 NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI MÔ HÌNH SÀNG LỌC THUỐC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BẰNG THỬ NGHIỆM ĐỘC TẾ BÀO TRUNG GIAN PHỐI HỢP VỚI TRAIL VÀ ÁP DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRÊN MỘT SỐ DƯỢC LIỆU

Phạm Thị Nguyệt Hằng, Phí Thị Xuyến, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Phượng

115
15 TÁC DỤNG CẢI THIỆN HỘI CHỨNG TỰ KỶ CỦA CAO CHIẾT RAU ĐẮNG BIỂN (BACOPA MONNIERI (L.) WETTST.) TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT NHẮT TỰ KỶ THỰC NGHIỆM GÂY BỞI MUỐI VALPROAT

Phạm Thị Nguyệt Hằng, Lê Thị Xoan, Phí Thị Xuyến, Nguyễn Thị Phượng

116
16 GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU PHÂN ĐOẠN CÓ TÁC DỤNG CHỐNG UNG THƯ, TIỂU ĐƯỜNG TỪ VỎ VÀ HẠT CỦA QUẢ VẢI (Litchi chinensis Sonn.)

Trần Thanh Hà, Trịnh Thị Điệp, Nguyễn Thị Hồng Anh, Đỗ Thị Phương, Phạm Nguyệt Hằng, Hà Thị Luyến

118
17 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC, ĐỘC TÍNH CẤP VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CÂY XÁO TAM PHÂN (PARAMIGNYA TRIMERA (OLIV.) GUILLAUM)

Phương Thiện Thương, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Phạm Huy Bách, Nguyễn Minh Khởi

119
18 ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ CỦA HESPERIDIN TRONG HUYẾT THANH CHUỘT SAU KHI DÙNG THUỐC ĐƯỜNG UỐNG

Phương Thiện Thương, Nguyễn Thị Hà Ly, Khổng Trọng Quân, Nguyễn Thị Phượng

121
19 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CÂY LƠ PƠ TẺ (CROTON CRASSIFOLIUS GEISELER, EUPHORBIACEAE)

Trần Mỹ TiênNguyễn Thị Thu Hương, Lê Thị Ánh Hoa

122
20 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY MUA BÀ (MELASTOMA CANDIDUM D. DON)

Trần Thanh Hà, Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Thị Hà, Trịnh Thị Điệp

124
21 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA QUẢ TÁO MÈO (DOCYNIA INDICA WALL.)

Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Phạm Thị Thúy

125
22 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC BỘ PHẬN TRÊN MẶT ĐẤT CỦA CÂY PHÈN ĐEN (PHYLLANTHUS RETICULATUS POIR.EUPHORBIACEAE)

Đỗ Thị Hà, Phạm Thị Thúy

126
23 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY ĐẢNG SÂM VIỆT NAM (CODONOPSIS JAVANICA (BLUME) HOOK.F)

Trần Thanh Hà, Đỗ Thị Hà, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Nguyễn Thị Duyên

128
24 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY ĐẠM TRÚC DIỆP (LOPHATHERUM GRACILE BRONGN., POACEAE)

Đỗ Thị Hà, Lê Thị Loan, Lê Vũ Ngọc Hân, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Phạm Thị Thúy

129
25 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA SÂM VŨ DIỆP (Panax bipinnatifidus Seem.)

Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Duyên, Trần Thanh Hà, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Ngọc Loan

130
26 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY BỒ QUÂN (FLACOURTIA RUKAM ZOLL. & MOR.)

Nguyễn Thị Hà Ly, Nguyễn Minh Ngọc, Phương Thiện Thương, Phạm Huy Bách

132
27 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DƯỢC LIỆU GỐI HẠC (LEEA RUBRA BLUME), HỌ GỐI HẠC (LEEACEAE)

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hà Ly, Vũ Văn Tuấn, Phương Thiện Thương

133
28 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY CAM ĐƯỜNG (LIMNOCITRUS LITTORALIS (MIQ.) SWINGLE) THU HÁI TẠI NINH THUẬN

Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Phương, Phạm Huy Bách, Phương Thiện Thương

134
29 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY DÂU DÂY (AMPELOPSIS HETEROPHYLLA SIEB. ET. ZUCC. VAR. HANCEI PLANCH., VITACEAE) THU HÁI TẠI TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Vũ Văn Tuấn, Phạm Huy Bách, Trịnh Thị Nga, Đỗ Thị Hà

135
30 KHẢO SÁT VI HỌC, HÓA HỌC VÀ XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT SAPONIN STEROID CỦA LOÀI BẢY LÁ MỘT HOA (PARIS YUNNANENSIS FRANCH.) Ở KOTUM

Lâm Bích Thảo, Trần Công Luận,Châu Thị Nhã Trúc

136
31 PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MÀNG HẠT GẤC VÀ HẠT GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR.) SPRENG.) THEO HƯỚNG NÂNG CẤP TIÊU CHUẨN NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Vũ Văn Tuấn, Phạm Huy Bách, Nguyễn Thị Nụ, Phương Thiện Thương

138
32 NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP MỘT SỐ HOẠT CHẤT LÀM CHẤT ĐỐI CHIẾU PHỤC VỤ CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN HÓA VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU

Nguyễn Thị Hà Ly, Phương Thiện Thương, Phạm Huy Bách, Nguyễn Thị Phương

139
33 NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CHẤT ĐỐI CHIẾU STEVIOSID TỪ CỎ NGỌT (STEVIA REBAUDIANA (BERT.) HEMSL.)

Vũ Thị Vân Hồng, Hà Thị Luyến

140
34 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT CAO GIÀU POLYPHENOL TỪ QUẢ ME RỪNG (PHYLLANTHUS EMBLICA L., EUPHORBIACEA)

Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Lê Thị Loan, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Duyên, Trần Thanh Hà

141
35 NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHIẾT XUẤT CAO TIÊU CHUẨN TỪ DƯỢC LIỆU HÀ THỦ Ô ĐỎ (RADIX FALLOPIA MULTIFLORA)

Nguyễn Thị PhươngNguyễn Thị Hà Ly, Phương Thiện Thương, Phạm Huy Bách

143
36 XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT POLYSACCHARID GIÀU β–GLUCAN TỪ NẤM LINH CHI ĐỎ (GANODERMA LUCIDUM (CURTIS) P. KARST.) NUÔI TRỒNG Ở VIỆT NAM

Chung Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Thu Hương

144
37 NGHIÊN CỨU BÁN TỔNG HỢP TETRAHYDROCURCUMIN

(CURCUMIN TRẮNG) VÀ BÀO CHẾ KEM THOA ETRAHYDROCURCUMIN BẢO VỆ DA

Lê Việt Dũng, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Trần Linh, Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Thị Bích Thu, Phương Thiện Thương, Trần Việt Hùng, Phùng Minh Dũng

146
38 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP AVANAFIL

Phan Thị Trang, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Đức Nam, Nguyễn Thị Huyền Trang

148
39 NGHIÊN CỨU TỔNG BOSUTINIB

Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hà, Phan Thị Trang, Vũ Đức Nam, Nguyễn Thị Huyền Trang, Đỗ Văn Bình, Hà Thị Luyến, Nguyễn Thị Huyền Phương

149
40 nGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CAPECITABIN

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Thị Trang

150
41 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP edaravon

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Thị Trang

151
42 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ERLOTINIB HYDROCLORID

Nguyễn Thị Thu TrangNguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hà, Phan Thị Trang, Nguyễn Thị Huyền Trang

152
43 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP GEFITINIB

Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hà, Vũ Đức Nam, Phan Thị Trang

153
44 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP prasugrel

Nguyễn Văn TàiNguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hà, Phan Thị Trang, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Huyền Phương

154
45 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PREGABALIN

Nguyễn Thị HàNguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Thị Trang

155
46 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARAT

Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hà, Phan Thị Trang, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Huyền Trang, Vũ Đức Nam, Nguyễn Thị Huyền Phương

156
47 ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGUỒN VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG (PHYLLANTHUS AMARUS SCHUM. & THONN.) NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG ĐỘT BIẾN THỰC NGHIỆM

Nguyễn Văn Khiêm, Trịnh Văn Vượng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Phương

157
48 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG NÁNG HOA TRẮNG (CRINUM ASIATICUM  L.) TRÊN NỀN ĐẤT CÁT VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ

Đặng Quốc Tuấn, Nhữ Mai Thuật, Nguyễn Xuân Sơn

159

49

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG BẠCH HOA XÀ THIỆT THẢO (HEDYOTIS DIFFUSA WILD.) TẠI THANH HÓA

Phạm Thị Lý, Hoàng Thị Sáu, Phạm Văn Cường

160

50 NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐA DẠNG DI TRUYỀN DNA VỚI HÀM LƯỢNG CURCUMINOID PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG NGHỆ (CURCUMA LONGA L.) CÓ HOẠT CHẤT CAO

Nguyễn Văn KhiêmNguyễn Văn Khiêm, Vũ Hoài Sâm, Phương Thiện Thương

162
51 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KHÍ CANH NHẰM TẠO NGUỒN CÂY GIỐNG CỎ NGỌT (STEVIA REBAUDIANA (BERT.) HEMSL.)

Tạ Như Thục Anh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Duyên

163
52 NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY CÁT SÂM (MILLETIA SPECIOSA CHAMP.)

Tạ Như Thục Anh, Dương Thị Phúc Hậu, Trần Thị Liên, Vũ Hoài Sâm, Nguyễn Văn Khiêm

164
53 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT HẠT GIỐNG NHỌ NỒI (ECLIPTA PROSTRATA (L.) L.) PHỤC VỤ SẢN XUẤT TẠI THANH HÓA

Phạm Thị Lý, Trần Trung Nghĩa, Phạm Văn Cường

165
54 ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KHẢ NĂNG THÍCH NGHI, SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA 10 LOẠI HẠT GIỐNG CÂY THUỐC NHẬP NỘI TỪ HẢI NAM – TRUNG QUỐC NĂM 2010 TẠI THANH TRÌ, HÀ NỘI

Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Tiến Cường

167
55 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT HẠT GIỐNG VÀ DƯỢC LIỆU CÂY XUYÊN TÂM LIÊN (ANDROGRAPHIS PANICULATA (BURM.F.) WALL. ex NEES) TẠI HÀ NỘI

Trần Danh Việt,  Đào Văn Núi, Nguyễn Văn Hùng

168

56

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CÀ GAI LEO (SOLANUM PROCUMBENS LOUR.) ĐẠT NĂNG SUẤT DƯỢC LIỆU CAO TẠI THANH HOÁ

Hoàng Thị Sáu, Phạm Thị Lý, Nhữ Mai Thuật

169

57 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CÂY LAN THẠCH HỘC (DENDROBIUM NOBILE LINDL.)

Vũ Hoài SâmNguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Duyên

171
58 ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC MẪU GIỐNG GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR.) SPRENG.) THU THẬP TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM

Phạm Hồng Minh, Phạm Văn ÝNguyễn Minh Khởi, Nguyễn Thị Thư

172

59

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH BÁCH BỘ (STEMONA TUBEROSA LOUR.) CHO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO TẠI BẮC TRUNG BỘ

Lê Hùng Tiến, Phạm Thị Lý, Nguyễn Đắc Tá

174

60 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN VÔ CƠ (NPK) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU CÁT CÁNH (PLATYCODON GRANDIFLORUS (JACQ.) A. DC.) TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÂY THUỐC HÀ NỘI

Nguyễn Thị BìnhNguyễn Thị Duyên

176
61 XÁC ĐỊNH CÁC CHỦNG LOẠI TUYẾN TRÙNG HẠI CÂY NGƯU TẤT (ACHYRANTHES BIDENTATA BLUME.) VÀ BẠCH CHỈ (ANGELICA DAHURICA BENTH. ET HOOK. F.) LÀM CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CÓ HIỆU QUẢ

Nguyễn Xuân TrườngVũ Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Duyên

177
62 NGHIÊN CỨU BỆNH THỐI GỐC TRÊN CÂY ĐAN SÂM (SALVIA MILTIORRHIZA BUNGE) VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Đặng Thị Hà, Phan Thúy Hiền

178
PHẦN V. PHỤ LỤC  
1 DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CÁC CẤP (2011-2015) 180
2 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TRONG NƯỚC (2011 – 2015) 189
3 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ QUỐC TẾ (2011 – 2015) 214

(Nguồn tin: )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

091.300.5297

Hotline: 0913005297